Prefabrykacja szaf sterowniczych

SZAFY STEROWNICZE
ROZDZIELNICE
PULPITY STERUJĄCE
SKRZYNKI ŁĄCZENIOWE
SZAFY FALOWNIKOWE


Prefabrykujemy szafy sterownicze, rozdzielnice, pulpity sterujące, skrzynki łączeniowe oraz szafy falownikowe w oparciu o dokumentację sporządzoną przez nas lub otrzymaną od klienta.
Dzięki stałej współpracy z dostawcami oferujemy podzespoły i urządzenia do budowy szaf w atrakcyjnych cenach.

Wykonujemy dokumentacje AKPiA m.in. za pomocą oprogramowania inżynierskiego EPLAN Electric P8, na podstawie których tworzone są kompletne listy materiałowe, listy opisów aparatów, kabli i przewodów.
Jesteśmy w stanie na życzenie klienta udoskonalić/zautomatyzować dostarczoną dokumentację w EPLAN lub przenieść dokumentację z pdf do EPLAN z uwzględnieniem sztuki inżynierskiej przy tworzeniu struktury projektu.

Klient ma decydujący wpływ na nazewnictwo elementów w dokumentacji, jednak gdy nie ma on szczególnych żądań każdy element schematu jest odpowiednio opisany zgodnie z nazwą urządzenia i miejsca montażu, co ułatwia identyfikację elementów zarówno w dokumentacji jak i na obiekcie.Sprefabrykowane szafy są testowane przed wysyłką do klienta pod względem poprawności połączeń, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz innych czynników wskazanych przez klienta lub wynikających ze specyfiki projektu. Do tego celu wykorzystujemy mierniki firmy SONEL, spełniając wymagania pomiarowe niemieckich norm VDE. Pomiary przewodów ochronnych możemy wykonywać prądem 10A.Po testach każdy produkt otrzymuje odpowiednie protokoły będące potwierdzeniem przeprowadzonych testów.