Atvise® Scada - Oficjalny Integrator

Opis na stronie producenta

Atvise SCADA bazuje na najnowszych technologiach i standardach: wizualizacja z zastosowaniem wyłącznie technologii webowych oraz spójna pionowa orientacja obiektowa standardu komunikacji OPC UA zmienia świat systemów zarządzania produkcją.

Atvise SCADA od samego początku tworzona była z założeniem wykorzystania najnowszych technologii webowych takich jak html5 i SVG (grafika wektorowa) aktywnie wspieranych przez organizację World Wide Web Consortium (W3C), umożliwia tworzenie wizualizacji z wykorzystaniem techniki Responsive web design (RWD) – dzięki której wyświetlana treść automatycznie dostosuje się do rozdzielczości urządzenia klienckiego.

Wykorzystanie takich rozwiązań wprowadza przeglądarkę internetową, nieograniczoną dodatkowymi rozszerzeniami, wtyczkami jak ActiveX, Java czy Silverlight – do świata automatyki przemysłowej.

Nowoczesny standard
wymiany danych

Atvise SCADA w pełni integruję standard komunikacji przemysłowej OPC UA, zapewniając tym samym tworzenie aplikacji zorientowanych obiektowo (struktury PLC mapowane są do obiektów SCADA 1:1) oraz wyjątkową elastyczność wymiany danych z innymi urządzeniami bądź systemami informatycznymi przedsiębiorstw. Standard OPC UA cechuje wiele innych zalet takich jak np. niezależność standardu od dostawcy, wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa oraz archiwizacji danych. OPC UA idealnie nadaje się do wdrożenia standardu Industry 4.0.

Technologia
 • Najnowszej generacji system SCADA/HMI
 • Redundancja (Hot Stanby) w technologii web
 • Architektura klient-serwer (multiclient)
 • Niezależność od urządzenia (html5, SVG) PC/Mac/Unix, tablet, smartfon, iPad….
 • Komunikacja w oparciu o aktualny standard przemysłowy OPC UA, łatwy dostęp do danych i alarmów systemów nadrzędnych
 • Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu
 • Kompatybilność wsteczna: dwudziestoletnia strona www działa do dziś
 • Bezpieczeństwo jak w banku – dzięki sprawdzonym standardom bezpieczeństwa
 • Obsługa wielojęzyczna projektu
 • Zgodne z OPC UA funkcje statystyczne (Aggregates)
 • Obsługa źródeł danych SNMP
Inżyniering
 • Jednoczesna praca (multi-user). Nad jednym projektem może pracować równocześnie kilku inżynierów
 • Bogaty katalog gotowych do użycia wektorowych elementów graficznych
 • Prekonfigurowane zaawansowane animacje nie wymagające pisania skryptów – „Simple Dynamics” oraz „Quick Dynamics
 • Gotowe do użycia, zaawansowane kontrolki takie jak lista alarmów, lista danych historycznych, itp., zbudowane jako grafiki wektorowe.
 • Wszystkie wbudowane standardowe obiekty i układy graficzne zostały stworzone przy użyciu narzędzi edytora atvise, umożliwiając tym samym ich dostosowanie do konkretnych wymagań
 • Dla ekspertów: nieograniczone możliwości zmian i personalizacji za pośrednictwem skryptów (po stronie serwera jak i klienta)